(Bovenstaande link werkt het best vanop een laptop/PC)

Ben je ons initiatief genegen, dan kan je ons steunen via een vrije gift.

Het doneren van een vrije gift verloopt via het campagne-platform van de Mucovereniging.
De bovenstaande knop leidt je tot dat platform.

Je vrije gift gaat integraal naar de Mucovereniging.

Voor een gift vanaf 40€ ontvang je van de Mucovereniging een fiscaal attest.

Wij danken je alvast van harte!

Team Nightlon