HOE INSCHRIJVEN ALS PARTICULIER?

Merk op!

Je kan je inschrijven op alle waves, ook de waves die genaamd zijn naar firma’s en organisaties, vb: Air Plus, Hubo, Yakult, Avento, BMW, enz…

Kies via één van bovenstaande knoppen de gewenste sportdiscipline waarin je wil deelnemen aan de NIGHTLON. Vervolgens kom je op de ticketingpagina van de Mucovereniging terecht. Je geeft aan om welk uur je wil starten door een wave uit te kiezen. Er is een maximaal aantal deelnemers per wave voorzien, dus wees snel!
Na je betaling krijg je via mail een inschrijvingsbevestiging met link naar een ‘download-bare’ pdf. De geprinte pdf geldt als je ticket, dat je de dag zelf dient mee te nemen om voor te leggen aan het onthaal. Niet vergeten dus.

Verdere vragen? Stuur een mailtje naar info@nightlon.org

ALS JONGSTE SPORTER

Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen gratis deelnemen aan de WALK.

HOE INSCHRIJVEN ALS BEDRIJF?

Je zal rechtstreeks op de ticketingpagina van de Mucovereniging terecht komen.

Als bedrijf neem je deel door 1 of meerdere bedrijfstickets te kopen. Per ticket kunnen maximaal 10 deelnemers ingeschreven worden. De prijs is exclusief BTW.

De namen van deze deelnemers, de gekozen sportdiscipline en het startuur worden na de aankoop van het ticket per mail doorgegeven; NIGHTLON neemt hiervoor proactief contact op met de persoon wiens email adres is opgegeven bij aankoop van het ticket.

Verdere vragen? Stuur een mailtje naar info@nightlon.org